Praktijk voor logopedie en dyslexie Meering & Veerman gaat verder als…

Mevrouw Meering-Suykerbuyk voert als orthopedagoog, GZ-psycholoog, spraak-taalpatholoog en logopedist al 25 jaar praktijk in de gemeente Barneveld. Zij beëindigt per 1-1-2017 haar werkzaamheden als logopedist.

De Heer Veerman, die vijf jaar aan de praktijk verbonden is, zal de logopediepraktijk, met het huidige team en op dezelfde locaties voortzetten onder de naam Logopediepraktijk SpreekZin.

Mevrouw Meering zal als orthopedagoog, GZ-psycholoog, spraak-taalpatholoog op de hoofdlocatie aan de Churchillstraat te Barneveld werkzaam blijven in haar praktijk Meering-Suykerbuyk.

Waar dat gewenst is, zal de samenwerking worden voortgezet.

Praktijk voor logopedie en dyslexie Meering & Veerman gaat verder als…