afspraak maken

De praktijk

Logopediepraktijk SpreekZin is een allround logopediepraktijk. U kunt bij ons terecht met vragen op het gebied van spraak, taal, lezen, spelling, stotteren, stem, gehoor, mondgedrag en slikken. De praktijk is gevestigd in Barneveld en in Apeldoorn.

Kwaliteit:
De praktijk staat kwaliteitsgeregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici en is ingeschreven in het NVLF (de beroepsvereniging voor logopedisten) register voor de behandeling van stotteren. Ter bevordering van kwaliteit van het logopedisch handelen zijn de teamleden lid van een kwaliteitskring worden er regelmatig cursussen gevolgd.

Verwijzing:
U kunt verwezen worden door uw huisarts of medisch specialist. Ook kunt u zonder verwijsbrief bij ons terecht. NB. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden logopedische behandeling zonder verwijsbrief, vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding:
Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. De praktijk heeft in 2024 contracten met alle zorgverzekeraars. Houdt u rekening met uw eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. Als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt gelden deze tarieven en betalingsvoorwaarden.

Samenwerking:
Wij werken samen met verschillende disciplines, bijvoorbeeld huisartsen, tandartsen, orthodontisten, KNO-artsen, Orthopedagogen, leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders, ambulant begeleiders, kinderartsen, etc. Dit is belangrijk om uw behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen en om het maximale resultaat te behalen. Uiteraard nemen wij alleen met uw toestemming contact op met andere disciplines mocht dat een positief effect hebben op uw behandeling.

Privacy:
Wij respecteren de privacy van al onze cliënten en alle bezoekers van onze website en vinden het belangrijk dat deze privacy goed is geborgd. In ons privacyreglement beschrijven wij hoe wij omgaan met uw gegevens. Als u vragen heeft kunt hiermee terecht bij uw behandelend logopedist. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@spreekzin.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk.

Tips, opmerkingen en klachten:
Als u vragen, opmerkingen of tips voor verbetering van onze dienstverlening heeft, dan horen wij dat graag. Bij klachten hopen we dat u dit met de logopedist bespreekt en natuurlijk kunt u hier ook over in gesprek gaan met de praktijkhouder Lein-Jan Veerman. Wij zijn aangesloten bij de geschillencommissie middels de wet op de Wkkgz-regeling (klachtenregeling).