afspraak maken

Behandelgebieden

Hieronder volgen de meest voorkomende problemen waarbij wij u kunnen helpen.

Spraak
Taal
Adem en Stem
Slikken
Gehoor