afspraak maken

Behandelgebieden

Hieronder volgen de meest voorkomende problemen waarbij wij u kunnen helpen.

Spraak

 • vertraagde spraakontwikkeling
 • articulatieproblemen
 • afwijkende mondgewoonten
 • stotteren
 • broddelen
 • nasaliteitsstoornissen, zoals bij een gehemeltespleet (schisis)
 • neurologische spraakstoornis, zoals bij de ziekte van Parkinson
 • aangezichtsverlamming

Taal

 • taalontwikkelingsprobleem
 • dyslexie
 • afasie na een hersenbloeding (CVA) of hersentrauma
 • communicatiestoornissen door een verstandelijke beperking of bij dementie

Stem/Adem

 • Stemklachten: heesheid, problemen met luidheid of zingen
 • hyperventilatie
 • astma, COPD

Slikken

 • eet- en drinkstoornissen bij jonge kinderen
 • slikstoornissen bij volwassenen

Gehoor

 • aangeboren slechthorendheid of doofheid
 • auditieve verwerkingsproblemen
 • revalidatie na plaatsing Cocheair Implantaat (CI)
 • verworven slechthorendheid of plotsdoofheid