afspraak maken

Wat kan logopedie voor u betekenen:

Logopediepraktijk SpreekZin helpt jong en oud in Apeldoorn en Barneveld,

als er problemen zijn met spraak, taal, gehoor, slikken en is daarnaast gespecialiseerd in de behandeling van stotteren, stemproblemen, afwijkend mondgedrag en lees en spellingsproblemen.

Tijdens de eerste afspraak wordt met u besproken wat de klacht precies inhoudt en wat de invloed is op het dagelijks leven. Vervolgens vindt uitgebreid onderzoek plaats. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt een behandelplan opgesteld en/of advies gegeven.

De logopedische behandeling heeft tot doel problemen in de communicatie of bij het slikken te voorkomen, te beperken of te verhelpen.

Klik op de rode balk om een afspraak te maken!
Stel vrijblijvend uw vraag door een bericht te sturen naar: mail@spreekzin.nl